Hållbar organisationsutveckling med Monika Lövgren
Lövgren & Co
Om Monika

Om Monika

De levererar bästa resultatet över tid, vinner kampen om kompetensen, är innovativa och säkrar på sikt sin egen överlevnad. Vi lever i en tid av förändring och där värderingarna i samhället i stort håller på att förändras. Vi mår sämre än någonsin tidigare trots att vi har det så bra. Mer av samma är inte längre lösningen även om det ofta är det vi av vana brukar göra. Nu behövs nya hållbara sätt som ger både hållbara individer och hållbara organisationer.

Vi lever i en komplex värld där enkla, rationell eller linjära modeller inte längre fungerar. Hållbar organisationsutveckling är en öppen, kontinuerlig och oförutsägbar process utan tydlig början eller slut. Det gamla paradigmet som vi lämnar har styrts av naturvetenskap och företagsekonomisk vetenskap men det som tagit oss hit är inte det som tar oss in i framtiden. Och framtiden är redan här.

Jag har både genom de senaste årens studier och egen lång erfarenhet som chef många bra modeller, arbetsverktyg och kompetens för att hjälpa er. För att lyckas behövs forskningsbaserad beteendevetenskap och neurovetenskap. Med rätt kunskap är det ganska enkelt att göra stor skillnad men all den kunskap som finns når ofta inte fram och det är där mitt verkliga engagemang och Lövgren & Co:s mission finns.

Vi är inne i ett paradigmskifte där vi ska hitta helt nya sätt, där värderingarna byts ut och där människor drivs och motiveras av helt andra saker. Ett nytt paradigm innebär också behov av ett nytt ledarskap.

Det krävs även att organisationer hittar nya hållbara sätt för att säkra upp sin egen överlevnad på sikt. När kampen om kompetensen hårdnar, när ohälsan ökar lavinartat och engagemanget är rekordlågt är det viktigt för organisationer att agera och göra det de kan för att inte bara säga rätt saker utan även göra rätt saker. ”Window dressing” ger inget resultat och lurar inte längre någon.

Under många år som chef har jag genomgått otaliga utbildningar inom organisationerna jag jobbat, konsumerat massor av managementliteratur och föreläsningar och har insett att en del av dessa inte har vilat på vetenskaplig grund. Kanske till och med går rakt emot den forskning som finns på området.

Därför är det av yttersta vikt för mig att det jag använder i mitt arbete är forskningsbaserat så att det stämmer överens med mina värderingar och att du som kund skall kunna känna dig säker på kvalitén när du anlitar mig. 

Bakgrund & erfarenhet

Monika Lövgren ägare och grundare av Lövgren & Co har i grunden en Kandidatexamen i Företagsekonomi och sedan över 15 års erfarenhet som chef både i Tyskland och Sverige inom både näringsliv, statligtverk och idéburen sektor. De senaste åren har hon på Universitet vidareutbildat sig inom Organisations- och ledarutveckling, Förändringsledning, Organisationspsykologi, Arbetslivspsykologi och Socialpsykologi. Liksom utbildning inom Neuroledarskap och MyNeeds, där hon även har en konsultcertifiering för att själv kunna jobba med verktyget.

Under alla år som chef har Monika känt att det finns något som saknas för att få medarbetare att utvecklas och må bra och organisationer att nå sina mål. Sökandet var det som tillslut ledde till vidareutbildning och valet av inriktning. Min erfarenhet är att hållbarheten och arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna blir en bisak tills det är försent istället för att vara det grundläggande som skapar välmående på arbetet och leder till att organisationens mål nås eller överträffas.