Lövgren & Co

Hållbar organisationsutveckling med Monika Lövgren
Lövgren & Co

Lövgren & Co

Hållbar organisationsutveckling med Monika Lövgren

Lövgren & Co

Hållbara företag och organisationer består av hållbara individer

Hållbara företag levererar bästa resultatet över tid, vinner kampen om kompetensen, är innovativa och säkrar på sikt sin egen överlevnad. För att lyckas behövs forskningsbaserad kunskap. Med rätt kunskap är det enkelt att göra stor skillnad. Den kunskap som finns når många gånger inte fram och det är där Lövgren & Co hjälper er:

  • Vi hjälper er att skapa mer mänskliga och hållbara organisationer
  • Att ge ledare på alla nivåer de bästa förutsättningarna att skapa en hållbar miljö för både sig själv och sina medarbetare
  • Vi ger varje individ förutsättningarna att leda sig själv på ett hållbart sätt utifrån deras behov och situation
  • Eftersom varje organisation är unik och likaså de utmaningar ni står inför så anpassar vi insatserna utifrån just ert behov

Vi lever i en tid av förändring och där värderingarna i samhället i stort håller på att förändras. Vi mår sämre än någonsin tidigare trots att vi har det så bra. Mer av samma är inte längre lösningen även om det ofta är det vi av vana brukar göra. Nu behövs nya hållbara sätt som ger både hållbara individer och hållbara organisationer.

Vi lever i en komplex värld där enkla, rationell eller linjära modeller inte längre fungerar. Hållbar organisationsutveckling är en öppen och kontinuerlig process utan tydlig början eller slut. Det gamla paradigmet som vi lämnar har styrts av natur- och företagsekonomiskvetenskap men det som tagit oss hit är inte det som tar oss in i framtiden. Och framtiden är redan här.

För att få hållbara organisationer behövs hållbara individer. Mer av samma är inte lösningen. Vi behöver nya hållbara sätt.

– Monika Lövgren
Something is wrong.
Instagram token error.